CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN THĂM WEBSITE CỦA LÊ ĐÌNH BỬU

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

kiểm tra 1 tiết vật lí 10

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
Nguồn:
Người gửi: Lê Đình Bửu (trang riêng)
Ngày gửi: 18h:58' 30-05-2020
Dung lượng: 112.1 KB
Số lượt tải: 414
Số lượt thích: 0 người
Trường PTDTNT TỈNH KIỂM TRA 1 tiết – môn Vật lý 10
Họ tên:........................................................ Năm học: 2019 – 2020
Lớp:.............. Thời gian: 45 phút
Đề 1

I.PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN : 4,0 điểm

Câu 1.Biểu thức xác định thế năng đàn hồi của một vật được gắn lò xo (nằm ngang) có độ biến dạng (l
A. Wt = mgz2 B. Wt = k((l)2 C. Wt = mgz D. Wt = mv2
Câu 2. Hệ thức nào sau đây phù hợp với định luật Sác – lơ.
A.  B. hằng số. C. . D. p ~t
Câu 3.Quá trình biến đổi trạng thái của một lượng khí xác định, trong đó thể tích được giữ không thay đổi là
A. Quá trình đẳng tích B. Quá trình đẳng nhiệt
C. Quá trình đoạn nhiệt D. Quá trình đẳng áp
Câu 4. Đơn vị của động lượng là:
A. N.m. B. N/s. C. kg.m/s D. Nm/s.
Câu 5. Một vật trọng lượng 1,0 N có động năng 1,0 J (Lấy g = 10m/s2). Khi đó vận tốc của vật xấp xĩ bằng:
A. 4,4 m/s B. 0,45m/s. C. 1.4 m/s. D. 1,0 m/s.
Câu 6. Động năng của một vật khối lượng m, chuyển động với vận tốc v là :
A.  B. . C. . D. 
Câu 7. Động lượng của một vật khối lượng m đang chuyển động với vận tốc  là đại lượng được xác định bởi công thức :
A. . B. . C. . D. .
Câu 8. Một ô tô có khối lượng 2 tấn đang chuyển động với vận tốc 36km/h. Động lượng của ô tô là
A. 20.000kgm/s B. 20 kgm/s C. 72.000 kgm/s D. 72 kgm/s
Câu 9. Đơn vị của công suất là
A. Joule (J) B. Watt (W) C. Newton (N) D. Coulomb (C)
Câu 10. Khi được nén đẳng nhiệt từ thể tích 6 lít đến 4 lít, áp suất tăng thêm 0,75 atm. Áp suất ban đầu có giá trị nào sau đây?
A. 0,75 atm. B. 1,75 atm C. 1,00 atm. D. 1,50 atm
Câu 11. Một bình chứa một lượng khí ở nhiệt độ 270C và ở áp suất 2.105 Pa. Nếu áp suất tăng gấp đôi thì nhiệt độ của khối khí là :
A. T = 300 0K B. T = 6000K C. T = 13,5 0K. D. T = 540K.
Câu 12. Hệ thức nào sau đây phù hợp với định luật Boyle – Mariotte?
A. . B. p ~ V. C. . D. 
Câu 13. Công thức tổng quát để tính công của lực F tác dụng lên vật làm vật dịch chuyển một đoạn đường s là:
A. A =mv2. B. A = mgh. C. A = F.s.cos(. D. A = F.s.
Câu 14. Từ mặt đất, một vật được ném lên thẳng đứng với vận tốc ban đầu v0 = 10m/s. Bỏ qua sức cản của không khí , lấy g = 10m/s2. Vị trí cao nhất mà vật lên được cách mặt đất một khoảng bằng:
A. 15m. B. 10m. C. 5m D. 20m.
Câu 15. Lò xo có độ cứng k = 200 N/m, một đầu cố định, đầu kia gắn với vật nhỏ. Khi lò xo bị giãn 2cm thì thế năng đàn hồi của hệ bằng:
A. 400 J. B. 0,04 J. C. 200J. D. 100 J
Câu 16. Gọi p là động lượng của vật, Wđ là động năng của vật. Hệ thức nào sau đây là đúng?
A. p2 = mWđ B. p = mWđ C. p2 = 2mWđ D. p = 2mWđ

II.PHẦN TỰ LUẬN : 6,0 điểm
Bài 1 : 4,0 điểm
Từ độ cao 20m so với mặt đất, một vật được ném lên theo phương thẳng đứng với vận tốc 40m/s. Bỏ qua lực cản không khí, lấy g = 10m/s2. Chọn gốc thế năng tại mặt đất.
1.Tìm độ cao
 
Gửi ý kiến

hình ảnh